Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Tuyển Dụng

1/ THÔNG TIN CHUNG:

Chức danh công việc : GIÁO VIÊN MẦM NON:

 • Mã số công việc:
 • Chức danh QL trực tiếp: Hiệu trưởng mầm non
 • Khối/Trường: Trường Mầm Non Tesla
 • Phòng ban:
 • Bộ phận: Giáo viên mầm non
 • Địa điểm làm việc
  • 171B Hoàng Hoa Thám, P13, Q Tân Bình
  • 119 Phổ Quang, P.9, Q. Phú Nhuận
 • Các đối tượng chính có có quan hệ làm việc
   Bên trong (*)

  • Hiệu trưởng và các trưởng phòng, trưởng BP.
  • Người lao động trong hệ thống Nhà trường.
   Bên ngoài (**)

  • Phụ huynh, học sinh
 • Điều kiện làm việc
 • Số ngày làm việc trong tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (nếu có)
 • Thời gian làm việc trong ngày: 7:00 – 17:00
 • Nhà Trường trang bị các phương tiện làm việc chính: VPP, đồng phục (nếu có), trang thiết bị, dụng cụ cần thiết phục vụ cho công việc
 • Các chế độ hỗ trợ khác: Theo chính sách của Nhà Trường
 • Các yêu cầu cần có cho vị trí này
 • Giới tính / độ tuổi / ngoại hình / sức khỏe: Sức khỏe tốt
 • Trình độ học vấn / Chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non
 • Trình độ ngoại ngữ / Tin học: Tiếng Anh (A); Tin học (A)
 • Năng lực / Kỹ năng: Phát âm chuẩn, giọng nói truyền cảm. Yêu thích trẻ con, am hiểu tâm lý lứa tuổi
 • Số năm kinh nghiệm đã làm việc ở cùng vị trí: 1 năm

2/ NHIỆM VỤ:
NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 • Chăm sóc, nuôi dạy trẻ mầm non
 • Lên kế hoạch dạy học cho lớp theo tuần
 • Tạo đồ chơi và đạo cụ phục vụ cho việc dạy học cho trẻ.
 • Đánh giá các tiết học theo ngày
 • Các công việc theo yêu cầu của Ban giám hiệu nhà trường.

1/ THÔNG TIN CHUNG:

Chức danh công việc : GIÁO VIÊN MẦM NON:

 • Mã số công việc:
 • Chức danh QL trực tiếp: Hiệu trưởng mầm non
 • Khối/Trường: Trường Mầm Non Tesla
 • Phòng ban:
 • Bộ phận: Giáo viên mầm non
 • Địa điểm làm việc
  • 171B Hoàng Hoa Thám, P13, Q Tân Bình
  • 119 Phổ Quang, P.9, Q. Phú Nhuận
 • Các đối tượng chính có có quan hệ làm việc
   Bên trong (*)

  • Hiệu trưởng và các trưởng phòng, trưởng BP.
  • Người lao động trong hệ thống Nhà trường.
   Bên ngoài (**)

  • Phụ huynh, học sinh
 • Điều kiện làm việc
 • Số ngày làm việc trong tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (nếu có)
 • Thời gian làm việc trong ngày: 7:00 – 17:00
 • Nhà Trường trang bị các phương tiện làm việc chính: VPP, đồng phục (nếu có), trang thiết bị, dụng cụ cần thiết phục vụ cho công việc
 • Các chế độ hỗ trợ khác: Theo chính sách của Nhà Trường
 • Các yêu cầu cần có cho vị trí này
 • Giới tính / độ tuổi / ngoại hình / sức khỏe: Sức khỏe tốt
 • Trình độ học vấn / Chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non
 • Trình độ ngoại ngữ / Tin học: Tiếng Anh (A); Tin học (A)
 • Năng lực / Kỹ năng: Phát âm chuẩn, giọng nói truyền cảm. Yêu thích trẻ con, am hiểu tâm lý lứa tuổi
 • Số năm kinh nghiệm đã làm việc ở cùng vị trí: 1 năm

2/ NHIỆM VỤ::
NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 • Chăm sóc, nuôi dạy trẻ mầm non
 • Lên kế hoạch dạy học cho lớp theo tuần
 • Tạo đồ chơi và đạo cụ phục vụ cho việc dạy học cho trẻ.
 • Đánh giá các tiết học theo ngày
 • Các công việc theo yêu cầu của Ban giám hiệu nhà trường.

1/ THÔNG TIN CHUNG:

Chức danh công việc : GIÁO VIÊN MẦM NON:

 • Mã số công việc:
 • Chức danh QL trực tiếp: Hiệu trưởng mầm non
 • Khối/Trường: Trường Mầm Non Tesla
 • Phòng ban:
 • Bộ phận: Giáo viên mầm non
 • Địa điểm làm việc
  • 171B Hoàng Hoa Thám, P13, Q Tân Bình
  • 119 Phổ Quang, P.9, Q. Phú Nhuận
 • Các đối tượng chính có có quan hệ làm việc
   Bên trong (*)

  • Hiệu trưởng và các trưởng phòng, trưởng BP.
  • Người lao động trong hệ thống Nhà trường.
   Bên ngoài (**)

  • Phụ huynh, học sinh
 • Điều kiện làm việc
 • Số ngày làm việc trong tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (nếu có)
 • Thời gian làm việc trong ngày: 7:00 – 17:00
 • Nhà Trường trang bị các phương tiện làm việc chính: VPP, đồng phục (nếu có), trang thiết bị, dụng cụ cần thiết phục vụ cho công việc
 • Các chế độ hỗ trợ khác: Theo chính sách của Nhà Trường
 • Các yêu cầu cần có cho vị trí này
 • Giới tính / độ tuổi / ngoại hình / sức khỏe: Sức khỏe tốt
 • Trình độ học vấn / Chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non
 • Trình độ ngoại ngữ / Tin học: Tiếng Anh (A); Tin học (A)
 • Năng lực / Kỹ năng: Phát âm chuẩn, giọng nói truyền cảm. Yêu thích trẻ con, am hiểu tâm lý lứa tuổi
 • Số năm kinh nghiệm đã làm việc ở cùng vị trí: 1 năm

2/ NHIỆM VỤ::
NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 • Chăm sóc, nuôi dạy trẻ mầm non
 • Lên kế hoạch dạy học cho lớp theo tuần
 • Tạo đồ chơi và đạo cụ phục vụ cho việc dạy học cho trẻ.
 • Đánh giá các tiết học theo ngày
 • Các công việc theo yêu cầu của Ban giám hiệu nhà trường.
Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến