Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Tại Sao Chọn Tesla

Chọn lựa môi trường học tập phù hợp cho học sinh là một trong những quyết định quan trọng nhất của phụ huynh. Tại Trường Tesla, chúng tôi luôn đặt ra tầm nhìn và sứ mệnh rõ ràng.

Tầm nhìn và sứ mệnh thực tế đã và đang giúp chúng tôi:

  • Phát triển những công dân toàn cầu.
  • Xây dựng và củng cố bản sắc và nhận thức văn hoá của mỗi học sinh.
  • Nuôi dưỡng các giá trị nhân văn trong tâm thức mỗi học sinh.
  • Kích thích tinh thần ham học hỏi và đam mê khám phá để mang đến niềm vui học tập cho các em.
  • Trang bị cho học sinh những kỹ năng học tập và tiếp thu kiến thức, có thể sử dụng để làm việc độc lập hay khi cần cộng tác với người khác.
  • Khuyến khích học sinh tìm hiểu sâu hơn về thế giới xung quanh.
  • Phát triển những kỹ năng giao tiếp, nghiên cứu, tư duy và thái độ học tập tích cực.
  • Khuyến khích học sinh thể hiện những Tố chất của học sinh Tú tài quốc tế IB.
  • Bồi dưỡng các năng lực về cảm xúc và xã hội để giúp học sinh tham gia và chuyển tiếp vào bất kỳ cộng đồng mới nào.
Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến