Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Tích Hợp Công Nghệ

Trường Tesla định nghĩa việc tích hợp công nghệ vào giáo dục chính là sử dụng công nghệ để gia tăng trải nghiệm học tập cho học sinh. Việc ứng dụng công nghệ còn giúp xây dựng lộ trình học tập riêng biệt đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng em học sinh, giúp phát triển tinh thần tự học trong môi trường lớp học chung.

Công nghệ khi được tích hợp vào chương trình giảng dạy còn giúp cách mạng hoá quy trình học tập. Ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tích hợp công nghệ vào chương trình giảng dạy giúp cải thiện quy trình và kết quả học tập của học sinh. Các giáo viên nếu xem máy tính như công cụ giải quyết vấn đề sẽ thay đổi phương pháp giảng dạy từ tiếp cận hành vi sang tiếp cận mang tính tạo dựng nhiều hơn.

Công nghệ và tương tác đa phương tiện giúp học sinh dễ dàng thực hiện các dự án, các em tập trung học tập hơn và có thể trở thành nhà sáng tạo và phê bình nội dung thay vì chỉ là người dùng.

Học sinh ngày nay sử dụng công nghệ đòi hỏi những kỹ năng của thế kỷ 21:

  • Trách nhiệm đối với bản thân và xã hội
  • Kỹ năng lên kế hoạch, tư duy phản biện, óc sáng tạo
  • Kỹ năng giao tiếp mạnh, dùng cho cả nhu cầu thuyết trình và giao tiếp với người khác
  • Hiểu biết xuyên văn hoá
  • Khả năng hình dung vấn đề và ra quyết định
  • Biết được thời điểm và cách thức sử dụng phương tiện, cũng như chọn lựa công cụ phù hợp nhất cho công việc.
Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến